Verklaring ouder

Verklaring jeugdzeil instructie 2017

Ondergetekende,

Naam                     :                                                                                         

Adres                     :                                                                                         

wettelijk vertegenwoordig(st)er van:

Naam cursist          :                                                                                         

Verklaart hierbij dat zijn/haar pupil voor eigen verantwoording en risico deelneemt aan de door de watersportvereniging “Marken” in 2017 georganiseerde jeugdactiviteiten.

Voorts vrijwaart hij/zij de watersportvereniging “Marken” van elke vorm van aansprakelijkheid voor schade en/of letsel als gevolg van voornoemde jeugdactiviteiten.

Plaats                     :                                                                                         

Datum                     :                                                                                         

Handtekening        :                                                                                         

In het kader van communicatie (app groep) vragen wij u om uw mobiel tel. nr. te vermelden

Mobiel tel nr. (app groep):