Veiligheid

De watersportvereniging Marken stelt de veiligheid en gezondheid van de cursisten voorop.

In nauwe samenwerking met de jeugdzeilinstructeurs en de begeleiders doet het bestuur er alles aan om een voor de leerling zo’n veilige en prettig mogelijke lesomgeving te creëren.

Zo is er voor eenieder die met de jeugdaktiviteiten van de wv Marken te maken heeft, een gedragscode opgesteld. Tevens zijn er door het bestuur vertrouwenspersonen benoemd.

Mochten er klachten of opmerkingen zijn inzake de veiligheid en/of gezondheid van de cursisten, dan horen wij dat graag direct. U kunt hiervoor een van de jeugdzeilinstructeurs benaderen, een lid van het bestuur of een van onderstaande vertrouwenspersonen.

Als vertrouwenspersonen zijn benoemd:

NaamMobielEmail
Ben Lammes06-51141487ben_lammes@live.nl
Janny Zondervan06-53322552janny.zondervan@hotmail.com

De gedragscode vind je hier: Gedragscode Jeugdaktiviteiten

Het bestuur en de Jeugdcommissie

Home