Lesstof 1-mans JZ-1

Eisen Praktijk
1. Boot zeilklaar en nachtklaar maken
2. Boot te water laten en verhalen
3. Hijsen en strijken van de zeilen
4. Stand en bediening van de zeilen
5. Sturen, roer- en zwaardbediening
6. Overstag gaan
7. Opkruisen in breed vaarwater
8. Gijpen
9. Afvaren van hogerwal en langswal
10. Onder toezicht aankomen bij hoger wal en langswal

Eisen Theorie
1. Schiemanswerk
2. Zeiltermen en benaming van onderdelen van de boot
3. Reglementen
4. Veiligheid

Tijdens de zeillessen wordt men systematisch de beginselen van het zeilen bijgebracht. Het certificaat omvat de eenvoudige basisvaardigheden zoals het op- en aftuigen, het sturen, de bediening van de zeilen en het overstag gaan. Daarbij aangevuld met bijbehorende theorie over veiligheid en enkele vaarregels op het water. Dit alles onder gunstige omstandigheden; een rustig vaarwater en een matige wind tot en met windkracht 3 Beaufort

Home