Lesstof 1-mans JZ-2

Eisen Praktijk
1. Boot zeilklaar en nachtklaar maken
2. Boot te water laten, uit het water halen en verhalen
3. Stand en bediening van de zeilen
4. Sturen, roer- en zwaardbediening
5. Overstag gaan
6. Gijptechnieken
7. Opkruisen breed vaarwater
8. Aanlopen bovenwinds gelegen punt
9. Afvaren van hogerwal en langswal
10. Aankomen aan hogerwal en langswal
11. Hangtechniek en gewichtsverdeling
12. Boot stilleggen en op gang brengen
13. Omslaan en oprichten van de boot
14. Bijzondere vaartechnieken: deinzen, stilliggen
15. Veilig handelen bij windvlagen
16. Gesleept worden

Eisen Theorie
1. Schiemanswerk
2. Zeiltermen en benaming van onderdelen van de boot
3. Reglementen
4. Onderhoud van de boot
5. Veiligheid

Tijdens de zeillessen worden de cursisten verondersteld de beginselen van het zeilen, zoals behandeld bij Jeugdzeilen I, te beheersen. Het certificaat omvat naast de eerder genoemde basisvaardigheden ook manoeuvres zoals opkruisen, aankomen aan hogerwal etc. Aangevuld met bijbehorende theorie. Alles onder redelijke omstandigheden; niet te druk vaarwater tot en met windkracht 4 Beaufort.

h