Programma Lustrum

Beste leden en donateurs,

Op 29 juni 1979 werd de watersportvereniging Marken opgericht door een clubje enthousiaste watersporters. Het primaire doel was niet zozeer de behoefte aan een vereniging, maar meer een organisatie die ervoor kon zorgen, dat de beperkte havenruimte beschikbaar zou komen en blijven voor de inwoners van Marken. En dat is gelukt. Dat er tevens een vitaal verenigingsleven ontstond is een zeer prettige bijkomstigheid.

1979 > 2019. 40 jaar, reden voor een feest

Het is het Feestcomité , bestaande uit Jacob Klaver, Jan van Altena en Ben Lammes, dan ook een eer om je, mede namens het Bestuur, uit te nodigen voor het vieren van dit 8ste lustrum op 11 mei 2019 om 10:00 uur in de Zeilberging en om 20:00 uur in Land & Zeezicht.

In de loop van de jaren is er een aantal evenementen ontstaan, die zich telkens konden verheugen in een enthousiaste deelname. Het is dan ook logisch, dat een paar van deze onderdelen terugkomen op deze feestdag.

Het dagprogramma:

  • 10:00 uur: verzamelen in/bij de Zeilberging voor koffie met wat lekkers en het bekend maken van de regels voor het waterspektakel;
  • 11:00 – 11:30 uur: uitvaren voor het waterspektakel;
  • 14:30 – 15:00 uur: terugkomst in de haven en het afmeren van de schepen in de eigen ligplaats;
  • 15:00 – 17:00 uur: een lustrumborrel, aangekleed met een gebakken visje.

Om 17:00 uur eindigt het dagprogramma en gaat de deur van de Zeilberging resoluut op slot.

Het avondprogramma:

  • 20:00 uur heeft Land en Zeezicht de deur gastvrij openstaan voor een besloten feestavond. De avond wordt opgeluisterd met levende muziek en is er wellicht naast een drankje en een hapje (lees meervoud) de mogelijkheid om even met de voetjes van de vloer te gaan.

Het feest eindigt, voor wat de vereniging betreft, om 23:00 uur. Dat wil niet zeggen dat de tap dicht gaat en eenieder dan braaf naar bed moet gaan, maar het betekent wel, dat Dickie vanaf die tijd een beroep doet op jouw portemonnee als je nog wat wilt nuttigen.

Om te weten voor hoeveel personen er drank en vis ingeslagen moet worden is vooraf opgeven noodzakelijk. Dat geldt eveneens voor het feest bij Dickie. Het Feestcomité gaat er van uit, dat een opgave van 30 personen het minimum is voor het doorgaan van de feestavond.

Hoewel het Feestcomité er de voorkeur aan geeft dat je je voor beide dagdelen inschrijft, is het ook mogelijk om je voor één van de dagdelen in te schrijven.

Een dergelijk feest kost natuurlijk geld en hoewel de vereniging niet echt armlastig is, zijn we toch genoodzaakt om een bijdrage te vragen van € 20,– p.p. (€ 10,– p.p. per dagdeel). Daarvoor krijg je de hele dag vrij drinken en vis eten.

Wat het waterspektakel precies gaat inhouden is nog niet geheel uit gekristalliseerd. Maar zorg er in ieder geval voor, dat je schip vaarklaar is en er blinkend bijligt.

Hier kun je je opgeven

Het Feestcomité ,